20 years of industry experience , 4000+ customer references
Yanıcı Katı Madde Tehlike Etiketleri

Tehlike sınıf Class 4 Yanıcı Katı ürünler kendiliğinden ısınma veya nakliye sırasında su ile temas yoluyla yangına neden olabilir. Yanıcı katıları taşırken codeLINE’nın sunduğu Tehlike Sınıfı Class 4 Etiketlerini kullanarak DOT standartlarına uygun taşımayı gerçekleştirin. Tehlike sınıfı Class 4 etiketleri ile, ciddi tozlar oluşturabilen metal tozları, kibritler, karbon, yağlı kumaşlar ve fosfor gibi yanıcı katılar taşırken idealdir. Tamamen uyumlu, özelleştirilebilir ve güçlü yapışma ile dayanıklı olan bu etiketler, işletmenizin tedarik zincirini güveli hale getirir.

Yapışkan Kodu: 33 Hotmelt Kauçuk Tyre Yapışkan Hotmelt kauçuk tyre yapışkanın yoğun ve kuvvetli tutuşu nedeniyle, kaba ve zor yüzeyler için uygundur. Kauçuk eşyalar , lastik , düşük enerjili yüzeyler, ayakkabı , plastik , ağaç, HDPE ve PP variller en ideal uygulamalardır. Düşük ısılarda da dayanımı yüksektir.

Yanıcı Katı Madde Tehlike Etiketleri

CLASS 4
YANICI KATILAR / FLAMMABLE SOLIDS
Sınıf 4.1: Yanıcı Katılar

Tehlike sınıfı Class 4 etiketleri ; ciddi tozlar oluşturabilen metal tozları, kibritler, karbon, yağlı
kumaşlar ve fosfor gibi yanıcı katılarI taşırken idealdir. Tamamen uyumlu, özelleştirilebilir ve
güçlü yapışma ile dayanıklı olan bu etiketler, işletmenizin tedarik zincirini güveli hale getirir.

Alevlenebilir katılar ; çabuk tutuşabilir katılar ve sürtünmeden dolayı yangına neden olabilen
katılardır . Duyarlılığı azaltılmış katı patlayıcılar ; patlayıcı özelliklerini azaltmak için su veya alkol
ile ıslatılmış veya diğer maddelerle seyreltilmiş maddelerdir.

Polimerleştirici maddeler, stabilizasyon olmadan, güçlü ekzotermik tepkimeye girerek, daha
büyük moleküller oluşumuna yol açmaya veya taşımada karşılaşılan normal koşullarda polimer
oluşumuna yol açmaya yatkın maddelerdir. Sınıf 1’e dahil olan fakat etkinliği alınmış patlayıcılar
veya üretici tarafından özellikle bu sınıfa dahil edilmiş maddelerdir.

Sınıf 4.2: Kendiliğinden Yanabilen Katılar
Kendiliğinden ısınan maddeler ve nesneler, karışımlar ve çözeltiler dâhil olmak üzere, hava ile
temas ettiğinde hiçbir enerji kaynağı olmadan ısınmaya yatkın maddelerdir. Bu maddeler,
yalnızca büyük miktarlarda (kilogram olarak) ve uzun bir süre sonunda (saatler veya günler)
tutuşur.

Sınıf 4.3: Suyla Temas Ettiğinde Tehlike Arz Edenler
Su ile reaksiyona girerek, hava ile patlayıcı karışımlar oluşturmaya yatkın alevlenebilir gazlar
açığa çıkartan maddeleri ve benzer maddeleri içeren nesneleri kapsar.

Oksitleyici Madde Tehlike Etiketleri

OKSİTLEYİCİ MADDELER ETİKETİ Oksitleyici malzemelerin taşınması sırasında yapılacak etiketlemede ; etiketlerin ham madde ve yapışkan açısından dayanıklı ve üstüne basılacak bilgilerin de standarda uygun olması gerekir. Ürettiğimiz etiketler tüm bu beklentilere uygundur.

Yapışkan Kodu: 33 Hotmelt Kauçuk Tyre Yapışkan Hotmelt kauçuk tyre yapışkanın yoğun ve kuvvetli tutuşu nedeniyle, kaba ve zor yüzeyler için uygundur. Kauçuk eşyalar , lastik , düşük enerjili yüzeyler, ayakkabı , plastik , ağaç, HDPE ve PP variller en ideal uygulamalardır. Düşük ısılarda da dayanımı yüksektir.

Oksitleyici Madde Tehlike Etiketleri

CLASS 5

OKSİTLEYİCİ MADDELER / ORGANİK PEROKSİTLER / OXIDIZER VE ORGANIC PEROXIDE

Sınıf 5.1: Oksitleyici Ajanlar
Kendileri yanıcı olsa da olmasa da, genellikle oksijen vererek başka malzemelerin yanmasına neden olan veya buna katkıda bulunan maddeleri kapsar. Bu tür maddeler, bir nesne içeriğinde bulunuyor olabilirler.
Sınıf 5.2: Organik Peroksitler
Organik peroksitler, iki değerlikli -O-O- yapısını içeren organik maddelerdir ve tek veya her iki
hidrojen atomunun organik radikallerle yer değiştirmiş olduğu hidrojen peroksit türevleri
olarak düşünülebilir. Bu sınıf maddeleri Isı kontrolü gerektiren ve ısı kontrolü gerektirmeyen
maddeler olarak iki alt sınıfa ayrılır.

Toksik ve Mikrop Bulaştırıcı Madde Tehlike Etiketleri

Yapışkan Kodu: 33 Hotmelt Kauçuk Tyre Yapışkan Hotmelt kauçuk tyre yapışkanın yoğun ve kuvvetli tutuşu nedeniyle, kaba ve zor yüzeyler için uygundur. Kauçuk eşyalar , lastik , düşük enerjili yüzeyler, ayakkabı , plastik , ağaç, HDPE ve PP variller en ideal uygulamalardır. Düşük ısılarda da dayanımı yüksektir.

Toksik ve Mikrop Bulaştırıcı Madde Tehlike Etiketleri

Sınıf 6.1: Toksik (Zehirli) Maddeler

Bu maddeler; yutulduğunda, solunduğunda veya deriyle temasta ölüme veya ciddi yaralanmaya yol açan veya insan sağlığına zarar verebilen maddelerdir.

Sınıf 6.2: Mikrop Bulaştırıcı Maddeler

Sınıf 6.2 başlığı bulaşıcı maddeleri kapsar. IMDG code amaçları bakımından , bulaşıcı maddeler, patojen içerdiği bilinen ve içermesi beklenen maddelerdir. Patojenler, insanlarda ve hayvanlarda hastalığa neden olabilecek mikroorganizmalarvirüsler, riketsiya, parazitler, mantar dâhil) ve prionlar gibi diğer ajanlar olarak tanımlanır.

Radyoaktif Madde Tehlike Etiketleri

Yapışkan Kodu: 33 Hotmelt Kauçuk Tyre Yapışkan Hotmelt kauçuk tyre yapışkanın yoğun ve kuvvetli tutuşu nedeniyle, kaba ve zor yüzeyler için uygundur. Kauçuk eşyalar , lastik , düşük enerjili yüzeyler, ayakkabı , plastik , ağaç, HDPE ve PP variller en ideal uygulamalardır. Düşük ısılarda da dayanımı yüksektir.

Radyoaktif Madde Tehlike Etiketleri

Radyoaktif malzemelerin taşınması sırasında yapılacak etiketlemede ; etiketlerin ham madde ve yapışkan açısından dayanıklı ve üstüne basılacak bilgilerin de standarda uygun olması gerekir. Ürettiğimiz etiketler tüm bu beklentilere uygundur.

Diğer Tehlikeli Madde Etiketleri

Taşıma sırasında tehlike arzeden ama tanımlı sınıflardan herhangi birine uymayan maddeler bu sınıfa girer. Bu tarz malzemelerin taşınması sırasında yapılacak etiketlemede ; etiketlerin ham madde ve yapışkan açısından dayanıklı ve üstüne basılacak bilgilerin de standarda uygun olması gerekir. Ürettiğimiz etiketler tüm bu beklentilere uygundur.

Yapışkan Kodu: 33 Hotmelt Kauçuk Tyre Yapışkan Hotmelt kauçuk tyre yapışkanın yoğun ve kuvvetli tutuşu nedeniyle, kaba ve zor yüzeyler için uygundur. Kauçuk eşyalar , lastik , düşük enerjili yüzeyler, ayakkabı , plastik , ağaç, HDPE ve PP variller en ideal uygulamalardır. Düşük ısılarda da dayanımı yüksektir.

Diğer Tehlikeli Madde Etiketleri

CLASS 9

Diğer Tehlikeli Maddeler
Taşıma sırasında tehlike arzeden ama tanımlı sınıflardan herhangi birine uymayan maddeler bu sınıfa girer.

Bu sınıfta aşağıdaki maddeler yer alır:

  • İnce toz şeklinde solunduğunda sağlığı tehlikeye sokabilen maddeler;
  • Yangın durumunda dioksinler oluşturabilen maddeler ve nesneler;
  • Alevlenebilir buhar yayan maddeler;
  • Kapasitörler
  • Lityum bataryalar;
  • Can kurtarıcı aletler;
  • Çevreye zararlı maddeler;
  • deniz kirleticiler;
  • Yüksek sıcaklıklı maddeler;
  • Başka bir sınıftaki tanımlara uymayan ama taşıma sırasında tehlike arz eden diğer maddeler ve nesneler
Patlayıcı Madde Tehlike Etiketleri

Patlama tehlikesi olarak kabul edilen maddeleri taşırken, EGEN ‘in Class 1 Patlayıcılar Tehlike uyarı etiketlerinin önemi göz ardı edilemez. Patlayıcı örnekleri arasında mühimmat, havai fişek, işaret fişekleri, astarlar, ateşleyiciler ve hava yastığı şişiricileri sayılabilir. Opak Polipropilen malzeme ile üretilen bu etiketler, boyalı, çelik, fiber ve plastik yüzeylere güçlü yapışma özelliğine sahiptir. Ayrıca 49 CFR, ICAO ve diğer uluslararası hava düzenlemelerinin tasarım ve dayanıklılık standartlarını karşılarlar. Tehlike Sınıfı Class 1 Etiketleri, solma direnci ve güçlü yapıştırıcıları sayesinde , DOT tarafından belirlenen standartlara uymanıza yardımcı olur.

Yapışkan Kodu: 33 Hotmelt Kauçuk Tyre Yapışkan Hotmelt kauçuk tyre yapışkanın yoğun ve kuvvetli tutuşu nedeniyle, kaba ve zor yüzeyler için uygundur. Kauçuk eşyalar , lastik , düşük enerjili yüzeyler, ayakkabı , plastik , ağaç, HDPE ve PP variller en ideal uygulamalardır. Düşük ısılarda da dayanımı yüksektir.

Patlayıcı Madde Tehlike Etiketleri

TEHLİKE İKAZ ETİKETLERİ / HAZARD LABELS

 CLASS 1  PATLAYICILAR / EXPLOSIVES

Sınıf 1.1Kitle Halinde ve Birden Patlayanlar

Kütlesel bir patlamaya neden olabilecek patlayıcıları içerebilir. Bir patlama anında neredeyse bütün yükleri etkiler.

Bu etiketler, boyalı, çelik, fiber ve plastik yüzeylere güçlü yapışma özelliğine sahiptir. Ayrıca 49 CFR, ICAO ve diğer uluslararası hava düzenlemelerinin tasarım ve dayanıklılık standartlarını karşılarlar. Patlayıcı Sınıf Class 1.1 Etiketleri, solma direnci ve güçlü yapıştırıcılar sayesinde DOT tarafından belirlenen standartlara uymanıza yardımcı olur.

Sınıf 1.2Parça Fırlatan ve Kitle Halinde Patlamayanlar

Parça fırlatama riski olan ama kitlesel bir patlamaya sebep olmayacak patlayıcıları içerir.

EGEN’in Patlayıcı Sınıfı Class 1.2 Parça fırlatan ve kitle halinde patlama  etiketleri, kitlesel patlama tehlikesi potansiyeli taşıyan maddeleri ve eşyaları taşımak için mükemmel bir çözümdür. Polipropilen ve güçlü tyre ( lastik ) yapışkanı ile üretilen bu etiketler, boyalı, çelik, fiber ve plastik yüzeylere güçlü yapışma özelliğine sahiptir. Ayrıca 49 CFR, ICAO ve diğer uluslararası hava düzenlemelerinin tasarım ve dayanıklılık standartlarını karşılarlar. Patlayıcı Sınıf Class 1.2 Etiketleri, solma direnci ve güçlü yapıştırıcılar sayesinde DOT tarafından belirlenen standartlara uymanıza yardımcı olur.

Sınıf 1.3Alevli Patlayanlar

Yangın çıkarma tehlikesi olan ,patlama şiddeti hafif, az da olsa parça fırlatma tehlikesi mevcut, fakat kitle halinde patlamaya sebep olmayacak patlayıcıları içerir.

EGEN ‘in patlayıcı Sınıfı Class 1.3 Alevli patlayanlar etiketleri, kitlesel patlama tehlikesi potansiyeli taşıyan maddeleri ve eşyaları taşımak için mükemmel bir çözümdür. Polipropilen ve güçlü tyre ( lastik ) yapışkanı ile üretilen bu etiketler, boyalı, çelik, fiber ve plastik yüzeylere güçlü yapışma özelliğine sahiptir. Ayrıca 49 CFR, ICAO ve diğer uluslararası hava düzenlemelerinin tasarım ve dayanıklılık standartlarını karşılarlar. Patlayıcı Sınıf Class 1.3 Etiketleri, solma direnci ve güçlü yapıştırıcılar sayesinde DOT tarafından belirlenen standartlara uymanıza yardımcı olur.

Sınıf 1.4Düşük Zarar Veren Patlayıcılar

Hafif patlama riski olan, etkileri bulunduğu kabı aşmayacak ,dışarıda bir patlamaya veya yangına sebebiyet vermeyecek patlayıcıları içerir.

EGEN ‘in patlayıcı Sınıfı Class 1.4 Düşük zarar veren patlamalar etiketleri, kitlesel patlama tehlikesi potansiyeli taşıyan maddeleri ve eşyaları taşımak için mükemmel bir çözümdür. Polipropilen ve güçlü tyre ( lastik ) yapışkanı ile üretilen bu etiketler, boyalı, çelik, fiber ve plastik yüzeylere güçlü yapışma özelliğine sahiptir. Ayrıca 49 CFR, ICAO ve diğer uluslararası hava düzenlemelerinin tasarım ve dayanıklılık standartlarını karşılarlar. Patlayıcı Sınıf Class 1.4 Etiketleri, solma direnci ve güçlü yapıştırıcılar sayesinde DOT tarafından belirlenen standartlara uymanıza yardımcı olur.

Sınıf 1.5: Patlaması Zor Fakat Kitle Halinde Patlayabilenler

Kitle halinde patlayabilecek ama çok zor patlayan hassasiyeti çok düşük patlayıcıları içeri                       EGEN ‘in   patlayıcı Sınıfı Class 1.5 Patlaması Zor Fakat Kitle Halinde Patlayabilenler etiketleri, kitlesel patlama  tehlikesi potansiyeli taşıyan maddeleri ve eşyaları taşımak için mükemmel bir çözümdür.   Polipropilen ve güçlü tyre ( lastik ) yapışkanı ile üretilen bu etiketler, boyalı, çelik, fiber ve plastik yüzeylere güçlü yapışma özelliğine sahiptir. Ayrıca 49 CFR, ICAO ve diğer uluslararası hava düzenlemelerinin tasarım ve dayanıklılık standartlarını karşılarlar. Patlayıcı Sınıf Class 1.5 Etiketleri, solma direnci ve güçlü yapıştırıcılar sayesinde DOT tarafından belirlenen standartlara uymanıza yardımcı olur.

Sınıf 1.6Patlaması Zor ve Kitle Halinde Patlama Tehlikesi Olmayanlar

Hem çok zor patlayabilecek,hassasiyeti çok düşük olan ve aynı zamanda kitle halinde patlama tehlikesi olmayan patlayıcıları içerir.

EGEN’in  Patlayıcı Sınıfı Class 1.6 Patlaması Zor ve Kitle Halinde Patlama Tehlikesi Olmayan etiketleri, kitlesel patlama tehlikesi potansiyeli taşıyan maddeleri ve eşyaları taşımak için mükemmel bir çözümdür. Polipropilen ve güçlü tyre ( lastik ) yapışkanı ile üreitlen bu etiketler, boyalı, çelik, fiber ve plastik yüzeylere güçlü yapışma özelliğine sahiptir. Ayrıca 49 CFR, ICAO ve diğer uluslararası hava düzenlemelerinin tasarım ve dayanıklılık standartlarını karşılarlar. Patlayıcı Sınıf Class 1.6 Etiketleri, solma direnci ve güçlü yapıştırıcılar sayesinde DOT tarafından belirlenen standartlara uymanıza yardımcı olur.

Gaz Tehlike Etiketleri

Kimyasal Gazları taşıma işi ciddi potansiyel tehlike ve uyarı ihlallerine neden olabilir. EGEN’in ürettiği Tehlike Sınıfı Class 2 Etiketlerini seçerek güvenli bir şekilde taşıma yapabilirsiniz. Çeşitli iklimlerde kullanılmak üzere formüle edilmiş yapıştırıcılarla yapılan bu etiketler, tüm hava şartlarına, basınçlı hava, yangın söndürücüler, çakmaklar, doğal gaz, metan ve diğer gazları taşırken solmaz veya düşmez. İşletmenizin DOT standartlarına uygun olduğunu bilerek rahatlayabilirsiniz ve Tehlike Sınıfı Class 2 Etiketlerimizi kullandığınızda gönderileriniz güvenli şekilde ulaşır.

Yapışkan Kodu: 33 Hotmelt Kauçuk Tyre Yapışkan Hotmelt kauçuk tyre yapışkanın yoğun ve kuvvetli tutuşu nedeniyle, kaba ve zor yüzeyler için uygundur. Kauçuk eşyalar , lastik , düşük enerjili yüzeyler, ayakkabı , plastik , ağaç, HDPE ve PP variller en ideal uygulamalardır. Düşük ısılarda da dayanımı yüksektir.

Gaz Tehlike Etiketleri

CLASS 2
CLASS 2 GAZLAR / GASES
Sınıf 2.1: Yanıcı Gazlar
454 kg (1001 lbs) olan ve at 20°C (68°F) altında gaz halinde bulunan maddelerdir. Bu maddelerin
basınçları 101.3 kPa (14.7 psi) dir ve bu basınç altında kaynama noktaları 20°C (68°F)altında
parlayıcıdırlar. Veya alt limit gözetilmeksizin en az % 12 hava krışımında ve 101.3 kPa (14.7 psi)
basınçta yanıcıdırlar veya altıdır. 101.3 kPa (14.7 psi) basınçta ve hava karışımları %13
EGEN 'in ürettiği Class 2.1 Yanıcı Gaz Etiketleri ile yanıcılıkları nedeniyle ciddi tehlikeler
yaratabilecek gazları taşırken tehlikelere karşı çevreyi uyarın. Polipropilen ve güçlü tyre ( lastik )
yapışkanı ile üretilen Tehlike Sınıfı Class 2.1, hafif hızlı mürekkepleri ve özel olarak formüle edilmiş
yapıştırıcıları sayesinde solmaz veya düşmez. Etiketlerimiz 49 CFR, ICAO ve DOT tasarım ve
dayanıklılık standartlarına uygundur.

Sınıf 2.2: Yanıcı ve Zehirli Olmayan Gazlar
Bu sınıfta basınçlı gazlar, sıvılaştırlmış gazlar, basınçlı kryojenik gazlar bulunan sıkıştırlmış gazlar ve
okside edici gazlar bulunmaktadır. Yanıcı ve zehirli olmayan gazlar 20°C (68°F) sıcaklıkta 280 kPa
(40.6 psia) basınç muhteviyatı olan 2.1 ve 2.3 sınıfına dahil olmayan gazlardır.
EGEN ‘in ürettiği Class 2.2 Yanıcı ve Zehirli Olmayan Gaz etiketi ile yanıcılıkları nedeniyle ciddi tehlikeler yaratabilecek gazları taşırken tehlikelere karşı çevreyi uyarın. codeLINE 201 Polipropilen malzeme ile üretilen bu Tehlike Sınıfı Class 2.2, hafif hızlı mürekkepleri ve özel olarak formüle edilmiş yapıştırıcıları sayesinde solmaz veya düşmez.
Sınıf 2.3: Zehirli Gazlar
İnsan sağlığına zararlı olduğu bilinen ve taşıma sırasında sağlık tehlikesi yaratan Zehirli gazlar 20°C ve altı sıcaklıkta, 101.3 kPa basınçta bulunan (bu basınç altında kaynama noktaları 20°C veya altı olan) İnsan sağlığına zararları kesin olarak kanıtlanmış olmasa da, hayvanlar üzerinde yapılan testlerde LC50 değeri 5000 ml/m3 üzerinde olan maddelerdir EGEN’in ürettiği Class 2.3 Zehirli Gaz etiketi ile yanıcılıkları nedeniyle ciddi tehlikeler yaratabilecek gazları taşırken tehlikelere karşı çevreyi uyarın. Tehlike Sınıfı Class 2.3, hafif hızlı mürekkep , polipropilen üst malzeme ve güçlü tyre ( lastik ) yapışkanı ile üretilen bu etiketlesolmaz veya düşmez.

Yanıcı Sıvı Madde Tehlike Etiketleri

Tehlike sınıfı Class 3 Yanıcı Gazlar, uçuculukları, yanıcılıkları ve ciddi yangınlara neden olma veya yayılma potansiyeli nedeniyle ciddi tehlikeler oluşturmaktadır. EGEN’in polipropilen ve güçlü tyre ( lastik ) yapışkanı ile ürettiği bu etiketler ,solmaz ve dayanıklı etiketler ile taşıma süreçlerini daha güvenli hale getirebilirsiniz. Detayları bize bıraktığınızda, işinize odaklanabilirsiniz. Her etiketin DOT standartlarına uygunluğunu sağlayarak işiniz için kesintisiz bir tedarik zincirine katkıda bulunuyoruz.

Yapışkan Kodu: Yapışkan Kodu : 33 Hotmelt Kauçuk Tyre Yapışkan Hotmelt kauçuk tyre yapışkanın yoğun ve kuvvetli tutuşu nedeniyle, kaba ve zor yüzeyler için uygundur. Kauçuk eşyalar , lastik , düşük enerjili yüzeyler, ayakkabı , plastik , ağaç, HDPE ve PP variller en ideal uygulamalardır. Düşük ısılarda da dayanımı yüksektir.

Yanıcı Sıvı Madde Tehlike Etiketleri

CLASS 3

YANICI SIVILAR  / FLAMMABLE LIQUIDS

nıf 3 :Yanıcı Sıvılar

Yanıcı sıvılar parlama derecesi 60.5°C (141°F) den fazla olmayan, yada sıvı halde olup taşıma için ısıtılmış halde bulundurulan ve parlama derecesi 37.8°C (100°F) ve üzeri olan maddelerdir.

EGEN ‘in nın ürettiği Tehlike sınıfı Class 3 Yanıcı Sıvı Etiketlerini kullanın. Polipropilen ve güçlü tyre ( lastik ) yapışkanı ile üretilen , Tehlike Sınıfı Class 3, etiketleri özel olarak formüle edilmiş yapıştırıcıları sayesinde solmaz veya düşmez.

Bu etiketlerin DOT ve diğer düzenlemeler tarafından belirlenen standartları karşıladığından emin olmak için tüm testleri yaptık, böylece gönderileriniz zamanında ve tamamen uyumlu olacak.

Aşındırıcı (Korozif) Madde Etiketleri

Yapışkan Kodu: Yapışkan Kodu : 33 Hotmelt Kauçuk Tyre Yapışkan Hotmelt kauçuk tyre yapışkanın yoğun ve kuvvetli tutuşu nedeniyle, kaba ve zor yüzeyler için uygundur. Kauçuk eşyalar , lastik , düşük enerjili yüzeyler, ayakkabı , plastik , ağaç, HDPE ve PP variller en ideal uygulamalardır. Düşük ısılarda da dayanımı yüksektir.

Aşındırıcı (Korozif) Madde Etiketleri

CLASS 8

Aşındırıcı maddeler, kimyasal etkiyle cilde geri dönüşü olmayan bir hasara neden olacak ya da sızıntı durumunda diğer mallara veya taşıma araçlarına maddi olarak zarar verecek veya hatta tahrip edecek maddelerdir. Bu tarz malzemelerin taşınması sırasında yapılacak etiketlemede ; etiketlerin ham madde ve yapışkan açısından dayanıklı ve üstüne basılacak bilgilerin de standarda uygun olması gerekir. Ürettiğimiz etiketler tüm bu beklentilere uygundur.